വളരെ ഫലപ്രദമായ ആളുകളുടെ 7 ശീലങ്ങൾ pdf

വളരെ ഫലപ്രദമായ ആളുകളുടെ 7 ശീലങ്ങൾ pdf

നമുക്കെല്ലാവരും വിജയിക്കണം. ഞങ്ങളുടെ യാത്രയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ശീലങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക എന്നതാണ് വിജയത്തിലേക്കുള്ള വഴി. സ്റ്റീഫൻ കോവിയുടെ ബെസ്റ്റ് സെല്ലറായ “എഫ്ടിപ്ലാർട്ട് പീപ്പിൾ ഓഫ് പിഡിഎഫിലെ 7 ശീലങ്ങൾ” വായിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ പാത…

7 ນິໄສຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ pdf

7 ນິໄສຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ pdf

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການສໍາເລັດ. ແລະເສັ້ນທາງສູ່ຄວາມສໍາເລັດແມ່ນເພື່ອກໍານົດນິໄສທີ່ສາມາດຊ່ວຍພວກເຮົາໃນການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເສັ້ນທາງນີ້ໂດຍການອ່ານຫນັງສືທີ່ດີທີ່ສຸດຂອງ Stephen Covey, “The Habits of Highly Pdf People”. ໃນການເຜີຍແຜ່ຄັ້ງທໍາອິດໃນປີ 1989, ປະເພນີ 7 ຂອງປະຊາຊົນທີ່ມີປະສິດທິຜົນສູງ pdf ແມ່ນຜູ້ຂາຍດີທີ່ສຸດ. ແລະມັນໄດ້ກາຍເປັນພາກສ່ວນຖາວອນຂອງສັນຍາລັກທາງວັດທະນະທໍາ. ມີຫຼາຍກວ່າ 25 ລ້ານສໍາເນົາຂາຍໃນຫຼາຍກວ່າ 40 ພາສາທົ່ວໂລກ. ປື້ມນີ້ສືບຕໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ອ່ານລ້ານໆກາຍເປັນປະສິດທິຜົນໃນຊີວິດຂອງພວກເຂົາ.…

ទម្លាប់ 7 នៃមនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ pdf

ទម្លាប់ 7 នៃមនុស្សដែលមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ pdf

យើងទាំងអស់គ្នាចង់បានជោគជ័យ។ ហើយផ្លូវទៅរកភាពជោគជ័យគឺដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណទម្លាប់ដែលអាចជួយយើងក្នុងដំណើររបស់យើង។ ខ្ញុំសូមផ្តល់អនុសាសន៍ឱ្យចាប់ផ្តើមផ្លូវនេះដោយអានសៀវភៅលក់ដាច់បំផុតរបស់លោក Stephen Covey “ទម្លាប់ 7 នៃប្រជាជនមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ pdf” ។ នៅក្នុងការបោះពុម្ភផ្សាយលើកដំបូងរបស់ខ្លួនក្នុងឆ្នាំ 1989 ទម្លាប់ 7 នៃអ្នកមានប្រសិទ្ធិភាពខ្ពស់ pdf គឺជាអ្នកលក់ដាច់បំផុត។ ហើយវាបានក្លាយជាផ្នែកអចិន្ត្រៃយ៍មួយនៃសទ្ទានុក្រមវប្បធម៌។ ជាមួយនឹងការលក់បានជាង 25 លានច្បាប់ក្នុងជាង 40 ភាសានៅទូទាំងពិភពលោក។ សៀវភៅនេះបន្តជួយរាប់លានអ្នកអានឱ្យមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជីវិត។  …